เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Charder MA610 Body Composition Analysis

รหัสสินค้า : MA601

ราคา

฿ 0.00

ราคารวม ฿ 0.00

คุณสมบัติทั่วไป

1. โครงสร้างเครื่องมีขนาด กว้าง 450 xสูง 1025 xยาว 506 มิลลิเมตร น้ำหนักเครื่อง 12 กิโลกรัม 

2. จอแสดงผล ขนาด 7 นิ้ว แบบหน้าจอทัชสกรีน มีความละเอียด 800 x 480 พิกเซล 

3. มีช่วงการวัดสำหรับอายุ 6-85 ปี 

4. มีช่วงการวัดน้ำหนักได้สูงสุด 300 กก. 

5. สามารถวัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า Bioelectrical Impedance Analysis( BIA )โดยใช้กระแสไฟฟ้าระดับต่้า ผ่านร่างกาย ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและปลอดภัย สัญญาณไฟฟ้าจะไหลผ่านกล้ามเนื้อ ไขมัน และของเหลวในร่างกาย โดยใช้คลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน 3 ความถี่ (5kHz, 50kHz, 250kHz)เพื่อวัดความต้านทานจาก 5 ส่วนของร่างกาย (แขนขวา, แขนซ้าย, ล้าตัว, ขาขวา, ขาซ้าย) 

6. การจัดเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลที่วัดได้ 50,000 จ้านวนวัด สามรถถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB,Bluetooth,WI-FI

7. ใช้ระยะเวลาในการวัด 45วินาที 

8. มี 8 จุดการสัมผัส (Tetrapolar 8-point tactile electrodes) วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายโดยวางขั้วไฟฟ้าทั้ง 8 ข้างไว้ที่มือและเท้า ทั้งสองข้าง 

9. สามารถสั่งพิมพ์ผลหลังจากวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้ 

10. อุปกรณ์สามารถวัดวิเคราะห์ และแสดงค่าเป็นตัวเลขเพื่อบอกระดับในการวัดของส่วนต่างๆในร่างกาย แบ่งตามสัดส่วนต่างๆ ดังนี้

 • วิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)
 • มวลกล้ามเนื้อติดกระดูก และ การวิเคราะห์มวลไขมัน (Skeletal Muscle & Fat Mass Analysis)
 • วิเคราะห์โรคอ้วน (Obesity Analysis)
 • วิเคราะห์ไขมันหน้าท้อง (Abdominal fat Analysis)
 • แสดงเกณฑ์มาตรฐานของ Body Type Analysis
 • วิเคราะห์ผลของกล้ามเนื้อ และไขมันแบบแยกส่วน (Segmental Analysis)
 • วิเคราะห์น้ำในร่างกาย (Body Water Analysis) 
 • ประเมินผลทั้งหมด (Overall Assessment)
 • วัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า Bioelectrical Impedance Analysis ( BIA )
 • อัตราส่วนองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Ratio)
 • แนะนำการควบคุม (Cantrol Guide)
 • ควบคุมแคลอรี่ (Calorie Control)
 • วัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า (Impedance)
 • การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม (comprehensive analysis)
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด