Rehab and Medical Equipment  อุปกรณ์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับพัฒนาการในด้านต่างๆ และวัดสมรรถภาพร่างกาย

      เช่น นักกีฬา คนสูงอายุ คนไข้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและกล้ามเนื้อ 

  •  Stroke Patient, Parkinson,Neuro, Balance Test, Gait analysis และอื่นๆ

 

Monark medical