Service
ทางบริษัทฯ ของเรามีบริการออกแบบพื้นที่สำหรับ ฟิตเนส ทางลูกค้าสามารถส่งแปลน หรือ แผนผังพื้นที่ให้กับเราได้ เพื่อที่จะนำไปออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและพื้นที่ของท่าน ทางบริษัทฯ ของเรายังมีการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า เช่น ตรวจเช็คอุปกรณ์ การดูแลตามกำหนดของ Service Maintainance รายเดือน/รายปี ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่า อุปกรณ์ และ สินค้า ของเราจะใช้งานได้ เต็มประสิทธิภาพ

• รับออกแบบสถานที่

• วางแปลนอุปกรณ์

• บริการหลังการขาย

• Service รายเดือน/รายปี

E-mail : service@lwnthailand.com