About Us


LEE WATTANA Group ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ดำเนินกิจการด้านอุปกรณ์ฟิตเนส และสุขภาพมากว่า 35 ปี พร้อมด้วยอุปกรณ์สนามเด็กเล่นกว่า 20 ปี จากประสบการณ์ และนโยบายของบริษัทฯที่มุ่งเน้นการมอบบริการ และจำหน่ายสินค้าชั้นนำระดับ world class จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งแถบสหรัฐอเมริกา, ยุโรป และเอเชีย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตฐาน และคุณภาพ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตสินค้าทั้งในส่วนของอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ประเภทเวท ภายใต้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายโครงการชั้นนำ
LEE WATTANA Group is a company specialized on Fitness and Health equipments for more than 35 years and Children's Playground 20 years in experience. The company has been importing and introducing a world class quality equipments and also manufacturing Children's Playground and Strength Equipment based on research, innovation and commitment towards achieving the highest possible quality of the final product.
LEE WATTANANAN TRADING LTD. since 1979
Business : Import, Export and Manufacturing
Reference